Phân loại: Lớp chim - Aves > Bộ Sẻ - Passeriformes > Họa mi (Khướu) - Timaliidae > Garrulax

Trạng thái bảo tồn: Loài ít quan tâm


Khướu khoang cổ (tên khoa học: Garrulas monleger) là một loài chim biết hót thuộc họ Họa mi (Timalidae) được t́m thấy tại Nam Á và Đông Nam Á.

Đặc điểm h́nh thái:
Khu vực phân bố:
Loài chim này sinh sống tại Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Nepal, Thái Lan và Việt Nam. Môi trường sống tự nhiên của chúng là rừng cận nhiệt đới hoặc nhiệt đới ẩm, những vùng đồng bằng cận nhiệt đới hoặc rừng nhiệt đới núi cao.

Các chủ đề mới nhất cùng loại: